Përberja e Drejtorisë

Drejtoreshë e Përgjithshme në Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit të Kosovës - DAK
Gentiana Islamaj - gentiana.islamaj@rks-gov.net

Udhëheqës i sektorit të akreditimit, menaxher i cilësisë
Banush Neziri - banush.neziri@rks-gov.net

 

Zëvendës menaxhere e cilësisë dhe Udhëheqëse e sektorit të trajnimit dhe komunikimit me organizma ndërkombëtare
Ardiana Shala-Krrabaj - ardiana.shala@rks-gov.net


Zyrtare e lart e akreditimit të laboratorëve testues dhe kalibrues
Safete Rexhepi - safete.rexhepi@rks-gov.net

 

Zyrtar i lartë për akreditimin e trupave inspektues dhe certifikues
Jeton Aliu - jeton.aliu@rks-gov.net

 

Asistente Teknike në DAK

Albina Jashanica - albina.jashanica@rks-gov.net