MoU-en me Institutin e Akreditimit të Republikës së Maqedonisë

Drejtoria e Akreditimit më 14.05.2009 në Shkup nënshkroi MoU-enë  me IARM (Instituti i Akreditimit të Republikës së Maqedonisë) .
Ne nënshkrim te kësaj marrëveshjeje i pranishëm ishte edhe këshilltari i ministrit në MTI-së për infrastrukturë të cilësisë z.Sefer Tasholli.
Nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje në emër të Drejtorisë së Akreditimit nga Republika e Kosovës e bëri Drejtori i Drejtorisë z.Ibush Luzha ndërsa në emër të IARM e këtë MoU-en e nënshkroi z.Trpe Ristoski, Drejtor i IARM-s.
Me nënshkrimin e kësaj marveshje edhe më shumë do të intensifikohet bashkëpunimi në mes të Drejtorisw se Akreditimit nga Republika e Kosovës si dhe IARM nga Republika e Maqedonisë si në fushën e këmbimit të kryevlerësuesëve, vlerësuesëve dhe ekspertëve n� proceduart e akreditimit.

·  MoU-en with IARM, Macedonia