Komiteti i Laboratorit të EA u takua në Ankara, Turqi, më 29-30 mars 2023, u zgjedh kryetari i ri, Sergio Guzzi, nga @AKREDIA , dhe nënkryetar i ri, Maarten Aerts nga NA, NAB norvegjeze. 49 Anëtarë të LC diskutuan, ndër të tjera, ISO 15189 të ri dhe ISO/IEC 17043 të ri.

Prishtinë, 04/04/2023