EA, Bashkëpunimi Evropian për Akreditim mbajti takimin e radhës se Këshillit të Marrëveshjeve Shumëpalëshe

Prishtinë, 26/04/2023

EA, Bashkëpunimi Evropian për Akreditim, mbajti takimin e 48-të MAC më 26-27 Prill në Beograd (Serbi) dhe diskutoi, ndër të tjera, nisjen e #EAMLA për Biobanking sipas EN ISO 20387. Lexoni artikullin: https://bit.ly/ EAMAC_48