Mbledhja e 53-të e EA-së më 24-25 Maj 2023 u zhvillua në Dubrovnik, Kroaci. Asambleja gjenerale mblodhi rreth 90 pjesëmarrës nga 45 Drejtori të Akreditimit, të @EU_Commission , @EFTAsecretariat , 6 Palë të Njohura të Interesit, dhe Bordi Këshillimor i EA.

Prishtinë, 24/05/2023