ZV.Drejtori i DAK-s Irfan Lipovica mori pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të 55-të që u  zhvillua më 22-23 maj 2024 në Bruges (Belgjikë),ku prezent ishin  81 pjesëmarrës nga 45 Organe Kombëtare të Akreditimit , @EU_Commission ,  @EFTAsecretariat , dhe Palët e Njohura të Interesit. Rezolutat publikohen në faqen e internetit të EA: https://lnkd.in/emuGADxy

Bruksel, 22/05/2024