Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit e Kosovës e mbështetur nga projekti i BE-së "Lëvizja e Lirë e Mallrave" shënon Ditën Botërore të Akreditimit 2019 me temën: "Akreditimi shtimi i vlerës në zinxhirët e furnizimit"

Prishtinë, 17/06/2019

Në këtë event të pranishëm ishin Ministri i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, përfaqësuesit e Bankës Botërore, përfaqësues të projektit FMG, zyrtar të lartë shtetëror, përfaqësues të Trupave të Vlerësimit të Konformitetit (TVK) si dhe ekspert teknik.

Në Ditën Botërore të Akreditimit u diskutua lidhur me rëndësinë e Infrastrukturës së Cilësisë në përgjithësi me theks të veqant i Akreditimi në veçanti.

 

Kliko Videon