ADRESA

Adresa : Ministria e Tregtise dhe Industrise,

Rr Muharrem Fejza p.n Lagja Spitalit, 10000 Prishtine Republika e Kosoves

E-mail: drejtoriaakreditimitekosoves@gmail.com