Përberja e Drejtorisë


 

ZV.Drejtore e Përgjithshme në Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit të Kosovës - DAK
Ardiana Shala-Krrabaj - ardiana.shala@rks-gov.net

Udhëheqës i Sektorit për Akreditimin e Laboratorëve Testues, Trupave Inspektues dhe Çertifikues

Visar Bajraktari- visar.bajraktari@rks-gov.net

ZV.Drejtore e Drejtorisë për Akreditim dhe Zhvillim

Zyrtare e lartë e Akreditimit të Laboratorëve Testues dhe Kalibrues
Safete Rexhepi - safete.rexhepi@rks-gov.net

ZV. Menaxher i Cilësisë

Zyrtar i lartë për Akreditimin e Trupave Inspektues dhe Çertifikues
Jeton Aliu - jeton.aliu@rks-gov.net

Udhëheqëse e Sektorit për Trajnim dhe Komunikim

Blerta Ibraj- blerta.ibraj@rks-gov.net

Asistente Administrative

Lumturie Veliu  -lumturie.veliu@rks-gov.net

 

Emrtimi Viti