Laboratorët Testues

 

 

Kodi

 

TVK

 

 

Fusha e Akreditimit

 

 

Adresa

 

Data e Akreditimit

Data e mbarimit të Akreditimit/

 

LT/ 86/53

Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Laboratori i kontrollit të cilësisë

Rrethi i Spitalit, QKUK, 10000 Prishtinë

Tel: 038 200 24248 aferdita.camaj@rks-gov.net; www.akppm.com

31.03.2016

31.03.2020

LT/103/54

KRU "Radoniqi" SHA

Laboratori i testimit të ujit

Rr. U.Ç.K. Nr-7,  Gjakovë, Tel:+386(0)49 732 512 luan_daija@yahoo.com, www. kru-radoniqi.com

12.07.2016

12.07.2020

LT/100/55

KUR “Prishtina”sh.a

Laboratori i testimit të ujit

Rr.Tahir Zajmi, p.n Prishtinë, Tel: 038 603 211  lok.158   sabrie.spahiu@kur-prishtina.com,

 www.kur-prishtina.com     

12.07.2016

12.07.2020

LT/104/56

"SIERRA LAB" Sh.p.k

Laboratori i analizave të derivateve të lëngëta të naftës

Rr. Shpëtim Robaj, Prishtinë, 
sierralab.pr@gmail.com                      +377(0)44 156 786

26.11.2012

02.12.2020

LT/106/57

"Kosova-Lab" sh.a

1.Laboratori testues për cilësinë e derivateve të lëngëta të naftës

 

2. Zgjeimi i fushes

Magjistralja Prishtinë – Lipjan,  Peroc
Tel: 049/111-784
kosovalab.sha@gmail.com

10.12.2012

05.12.2020

LT/111/58

N.SH "ETL-KOSOVA"

 

Laboratori për ekzaminimin e materialeve ndërtimore dhe shqyrtimin e konstruksioneve nga betoni

Magjistralja M9,Vragoli-Fushë Kosovë
Tel: 049/775-775; 049/775-776
 etl.kosova@gmail.com

07.12.2012

20.02.2021

LT/112/59

N.P.”IPE-PROING”

 

Laboratori për analiza fiziko-mekanike i materialeve ndërtimore dhe strukturave të ndërtimit

Dardania, SU1/lokali 1 Prishtinë
Tel: 038/500055           proing@msn.com;                   laboratori@ipe-proing.com

11.02.2013

20.02.2021

LT/113/60

N.SH "AGROVET"

Lab. testues I materialeve agrogjeologjike, agrogjeologjike, teknologjike, ushim dhe uje

Rr.Naum Veqilharxhi, nr.15
Fushë Kosovë
Tel&FAX:038/535 777 E-mail: xhelezi@hotmail.com

29.03.2017

29.03.2021

LT/116/61

N.Sh. "TEST&ING"

Laboratori i përzierjeve bituminoze dhe hulumtimeve gjeomekanike

Rr. Sefë Kosharja, p.n.-Prizren  Tel: 044/333-730                                       sh-bytyqi@hotmail.com

08.12.2017

07.12.2021

LT/119/62

"ACT-ing" SH.P.K

Laboratori i materialeve ndërtimore

Rr. Beqir Kastrati pn. Lagja Mati 1, Prishtine, E-mail: act.testing17@gmail.com

08.12.2017

07.12.2021

LT/118/63

Sh.A.”Birra Peja”

Laboratori Qendror i analizave kimike dhe mikrobiologjike te birrës, ujit dhe lëngjeve

Rr. Nexhat Basha  nr 160-Pejë www.birrapeja.com

26.12.2017

26.12.2021

LT/120/64

“Ex Fis LABS”SH.P.K

Laboratori për analiza të derivateve të naftës 

Fsh.Vrellë, Lipjan exfislabs@gmail.com

26.02.2018

25.02.2018

LT/121/65

Instituti INKOS

Qendra e laboratorëve te Institutit "INKOS" sh.a.

 

TC”A”Hyrja 2, Obiliq nysret.abdullahu@gmail.com

26.02.2018

25.02.2018

LT/122/66

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

 

Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarise se Kosoves

Zona Industriale, Fushë Kosovë,  emine.uka@rks-gov.net;

15.02.2018

14.02.2018

LT/128/67

"ADEA GROUP" Sh.p.k

Laboratori Testues i Ujit

Fshati, Gumnishtë- Gjilan,                    Tel: 044/125 603              info@ujidea.com

18.06.2018

17.06.2022

LT/131/68

Stone Castle Vineyards L.L.c

Laboratori per testimin e parametrave fiziko-kimit te vererave dhe pijeve te forta alkooloke

Fshati Bernjak, Rahovec, artur.camaj@stonecastlewine.com; vlora@stonecastlewine.com

18.06.2018

17.06.2022

LT/133/69

N.P.N "AK-COMPANY" Sh.p.k

 Laboratori i testimit të betonit produkteve të tij dhe përzierjes bituminoze

Rruga Joni 92/2 20000 Arbanë – Prizren Tel:+381 029 242 723  renelual_tahiri@hotmail.com

18.06.2018

18.06.2022

LT/127/70

DVV-MBPZHR

Laboratori i testimit te verërave

 

Rr. “Xhelal Hajda –Toni” p.n.     Rahovec, selamiv@hotmail.com;

30.08.2018

29.08.2022

LT/137/71

“EUROLAB” SH.P.K

 

Laboratori i kontrollimeve teknike të automjeteve

Miradi e Epërme, Fushë Kosovë,  kumbim.shala@euro-lab.org

30.08.2018

29.08.2022

LT/138/72

NTP „Ballkan Petrol“

 Laboratori për analiza të vajrave

Magjistralja Ferizaj-Kaçanik, info.ballkanpetrol@gmail.com

30.08.2018

29.08.2022

LT/140/73

NPT"FERPLAST"

Lab. për kontrollimin e masave plastike

18.06.2018

12.12.2018

LT/145/74

G&B "Tamponi"Sh.pk

  Laboratori i materialeve ndërtimore

Fshati Batllav, Podujeve 

g-b-tamponi@hotmail.com

18.12.2018

17.12.2022

LT/143/75 IKSHPK-Qendra e Laboratorëve Testuese Laboratori bioteknologjikë; Laboratori mikrobiologjik i analiza te ujit dhe ushqimit; Laboratori i analizave organike ujit dhe ushqimit; Laboratori i analizave fiziko kimike te ujit ,ujit ambalazhuar dhe ujërave rekreativ; Laboratori për identifikimin e metaleve të rënda ne Ujë; Laboratori bromatologjisë parametrat fiziko kimik te artikujve ushqimor Rrethi i spitalit p.n. Prishtinë Tel.+381 38 541 432 E-mail: dzogaj@yahoo.com 04.03.2019 03.03.2023
LT/147/76 „IPE CONTROLS-ING“ SH.P.K Laboratori për analiza fiziko-mekanike të materialeve ndërtimore dhe strukturave të ndërtimit

Rr. Maria Shllaku, Gjilan

E-mail: ipecontrols@gmail.com
06.03.2019 05.03.2023
LT/150/77 "IMK Ballkan Projekt" Sh.P.K Laboratori për shqyrtimin e materialit ndërtimor, baton, asfalt si dhe hulumtime gjeomekanike dhe gjeologjike te dherave

Magjistralja: Prishtinë -Lipjan
Zona Industriale Lapnasel, Graçanicë
Tel: +377 44 111 719.

E-mail: ballkanprojekt.pr@gmail.com
15.04.2019 14.04.2023
LT/151/78 "M&Sillosi" Laboraori testimit te miellit dhe grurit Fabrika e miellit “M&Sillosi”, Xërxë, Rahovec, Tel: +381 (0) 29 633 733 Fax:+381 (0) 29 633 744 16.04.2019 15.04.2023
LT/152/79 IMN"Test-Beton" SH.P.K Laboratori për ekzaminimin e materialeve ndërtimore beton, asfalt dhe agregate Rr.Terpez-Kllokot imntestbeton@gmail.com 02.05.2019 01.05.2023
LT/148/80 Agjencia e Kosovës për Forenzikë - AKF  Laboratori i ADN/Serologji; Laboratori për analiza kimike të narkotikëve; Laboratori i balistikës; Laboratori i dokumenteve dhe dorëshkrimeve; Laboratori i daktiloskopisë dhe traseologjisë; Laboratori për analize te eksploziveve dhe zjarrëvenjeve Zona Industriale rruga 12 Qershori nr.101 Prishtinë, E-mail: shemsi.duriq@rks-gov.net; 15.05.2019 14.05.2023
LT/149/81 "EUROPE SYSTEMS" Laboratori i matjeve elektrike Ish Fabrika e Metallacit, Janjevë   info@europesys.com 20.05.2019 19.05.2023
LT/146/82 E&A engeenering consulting.Sh.p.k Laboratori per testimet e derivateve te naftes Ish Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë  ymergerlica@yahoo.com 28.05.2019 27.05.2023
LT/153/83 UP-Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike Laboratori për kontrollime teknike te automjeteve Fakulteti I Inxhinier Mekanike -Universiteti "HASAN PRISHTINA" E-mail: Shpetim.lajqi@uni-pr.edu 08.08.2019 07.08.2023
LT/156/84 Qendra e Laboratorëve Testues - UBT Laboratori i materialeve ndërtimore UBT Kampus, Zona Industriale (afër QMI-së) E-mail: Fisnik.laha@ubt-uni.net 09.08.2019 08.08.2023
LT/158/85 TREPHARM SH.P.K Laboratori farmaceutik dhe laboratori ushqimor “Trepharm Laboratory” Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë E-mail: info@trepharm.com 07.10.2019 06.10.2023
LT/159/86 Korporata “Sara&Meti” Sh.p.k Laboratorit analitik, bujqësor dhe i ushqimit Rr. Kamerë Loshi nr.24, Prishtinë, Tel: E-mail: sara_meti@yahoo.com 23.09.2019 22.09.2023
LT/157/87 FERTEST"sh.p.k Laboratori për materiale ndërtimore Gurëz-Ferizaj Tel: 049/197 460 fertest@hotmail.com 11.11.2019 10.11.2023
LT/160/88 Geokos A&A O.P Laboratori testues i gjeo-mekanikës R.r Ark. Karl Gega 8, Prishtinë, Tel: 038/243 951 E-mail: geokos_aa@yahoo.com 28.10.2019 27.10.2023
LT/161/89 NSH “IBMS” Laboratori i materialeve të ndërtimit Lagjja e Universitetit Rr.”Agim Ramadani” E-mail: ibms.pr@gmail.com 11.11.2019 10.11.2023
LT/163/90 STUDIO CENA SH.P.K Laboratori për testim të materialeve ndërtimore Rr. Mbretëresha Teuta nr. 103/A, Peje E-mail: studiocena@gmail.com 23.12.2019 22.12.2023