Laboratorët Testues

 

 

Kodi

 

TVK

 

 

Fusha e Akreditimit

 

 

Adresa

 

Data e Akreditimit

Data e mbarimit të Akreditimit/

 

LT/60/046

Agjencia e Kosovës për Forenzikë - AKF 

1.Divizioni i Serologjisë dhe ADN-së 

 

2.Divizoni për Analiza Kimike të Narkotikëve

 

3.Divizioni i Daktiloskopisë dhe Traseologjisë

 

4.Divizioni i dokumenteve dhe dorëshkrimeve 

 

5.Divizioni i Balistikës

Bulevardi Bill Klinton, Zona Industriale Nr.1, Prishtinë shemsi.duriq@rks-gov.net;

Tel: 038/603 609

28.04.2015

28.04.2019

LT/84/047

Dogana e Kosovës

 

Laboratori doganor për testimin e naftës dhe derivateve të saja me qëllim të klasifikimit tarifor të tyre

Zona Industriale, Objekti i AUV, Fushë Kosovë, mamer.vila@dogana-ks.org;

Tel:038/552 337

29.04.2015

29.04.2019

LT/91/48

"FERTEST"sh.p.k

 

Laboratori për analizat e agregateve, përzierjes bituminoze dhe bitumit

Gurëz-Ferizaj,

 Tel: 049/197 460 fertest@hotmail.com

22.06.2015

22.06.2019

LT/94/49

"GEOKOS A&A"

Laboratori testues i gjeo-mekanikës

Rr Karl Gega 8, Prishtinë,

Tel: 038/243 951 geokos_aa@yahoo.com

24.06.2015

24.06.2019

LT/ 89/50

Korporata “Sara&Meti” Sh.p.k

Laboratori Analitik, Bujqësor dhe i Ushqimit

Rr. Kamer Loshi Nr.24, Prishtinë

Tel: +377 44 213 795  sara_meti@yahoo.com

29.03.2011

26.06.2019

LT/ 88/51

NSH “IBMS”,

Laboratori për materialet e ndërtimit dhe strukturat

Lagjja e Universitetit Rr.”Agim Ramadani” Nr.74/2

Tel.  +377(0) 44 390 240
 ibms.pr@gmail.com

13.07.2015

13.07.2019

LT/ 92/52

Instituti Bujqësor i Kosovës - MBPZHR

Laboratori i kontrollit të cilësisë së farës, Laboratorit analitik

Rr. “Adem Jashari” nr. 244,  Pejë,                        Tel: +377 44 738 265;                                                 betim.bresilla@rks-gov.net

24.11.2015

24.11.2019

LT/ 86/53

Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Laboratori i kontrollit të cilësisë

Rrethi i Spitalit, QKUK, 10000 Prishtinë

Tel: 038 200 24248 aferdita.camaj@rks-gov.net; www.akppm.com

31.03.2016

31.03.2020

LT/103/54

KRU "Radoniqi" SHA

Laboratori i testimit të ujit

Rr. U.Ç.K. Nr-7,  Gjakovë, Tel:+386(0)49 732 512 luan_daija@yahoo.com, www. kru-radoniqi.com

12.07.2016

12.07.2020

LT/100/55

KUR “Prishtina”sh.a

Laboratori i testimit të ujit

Rr.Tahir Zajmi, p.n Prishtinë, Tel: 038 603 211  lok.158   sabrie.spahiu@kur-prishtina.com,

 www.kur-prishtina.com     

12.07.2016

12.07.2020

LT/104/56

"SIERRA LAB" Sh.p.k

Laboratori i analizave të derivateve të lëngëta të naftës

Rr. Shpëtim Robaj, Prishtinë, 
sierralab.pr@gmail.com                      +377(0)44 156 786

26.11.2012

02.12.2020

LT/106/57

"Kosova-Lab" sh.a

1.Laboratori testues për cilësinë e derivateve të lëngëta të naftës

 

2. Zgjeimi i fushes

Magjistralja Prishtinë – Lipjan,  Peroc
Tel: 049/111-784
kosovalab.sha@gmail.com

10.12.2012

05.12.2020

LT/111/58

N.SH "ETL-KOSOVA"

 

Laboratori për ekzaminimin e materialeve ndërtimore dhe shqyrtimin e konstruksioneve nga betoni

Magjistralja M9,Vragoli-Fushë Kosovë
Tel: 049/775-775; 049/775-776
 etl.kosova@gmail.com

07.12.2012

20.02.2021

LT/112/59

N.P.”IPE-PROING”

 

Laboratori për analiza fiziko-mekanike i materialeve ndërtimore dhe strukturave të ndërtimit

Dardania, SU1/lokali 1 Prishtinë
Tel: 038/500055           proing@msn.com;                   laboratori@ipe-proing.com

11.02.2013

20.02.2021

LT/113/60

N.SH "AGROVET"

Lab. testues I materialeve agrogjeologjike, agrogjeologjike, teknologjike, ushim dhe uje

Rr.Naum Veqilharxhi, nr.15
Fushë Kosovë
Tel&FAX:038/535 777 E-mail: xhelezi@hotmail.com

29.03.2017

29.03.2021

LT/116/61

N.Sh. "TEST&ING"

Laboratori i përzierjeve bituminoze dhe hulumtimeve gjeomekanike

Rr. Sefë Kosharja, p.n.-Prizren  Tel: 044/333-730                                       sh-bytyqi@hotmail.com

08.12.2017

07.12.2021

LT/119/62

"ACT-ing" SH.P.K

Laboratori i materialeve ndërtimore

Rr. Beqir Kastrati pn. Lagja Mati 1, Prishtine, E-mail: act.testing17@gmail.com

08.12.2017

07.12.2021

LT/118/63

Sh.A.”Birra Peja”

Laboratori Qendror i analizave kimike dhe mikrobiologjike te birrës, ujit dhe lëngjeve

Rr. Nexhat Basha  nr 160-Pejë www.birrapeja.com

26.12.2017

26.12.2021

LT/120/64

“Ex Fis LABS”SH.P.K

Laboratori për analiza të derivateve të naftës 

Fsh.Vrellë, Lipjan exfislabs@gmail.com

26.02.2018

25.02.2018

LT/121/65

Instituti INKOS

Qendra e laboratorëve te Institutit "INKOS" sh.a.

 

TC”A”Hyrja 2, Obiliq nysret.abdullahu@gmail.com

26.02.2018

25.02.2018

LT/122/66

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

 

Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarise se Kosoves

Zona Industriale, Fushë Kosovë,  emine.uka@rks-gov.net;

15.02.2018

14.02.2018

LT/128/67

"ADEA GROUP" Sh.p.k

Laboratori Testues i Ujit

Fshati, Gumnishtë- Gjilan,                    Tel: 044/125 603              info@ujidea.com

18.06.2018

17.06.2022

LT/131/68

Stone Castle Vineyards L.L.c

Laboratori per testimin e parametrave fiziko-kimit te vererave dhe pijeve te forta alkooloke

Fshati Bernjak, Rahovec, artur.camaj@stonecastlewine.com; vlora@stonecastlewine.com

18.06.2018

17.06.2022

LT/133/69

N.P.N "AK-COMPANY" Sh.p.k

 Laboratori i testimit të betonit produkteve të tij dhe përzierjes bituminoze

Rruga Joni 92/2 20000 Arbanë – Prizren Tel:+381 029 242 723  renelual_tahiri@hotmail.com

18.06.2018

18.06.2022

LT/127/70

DVV-MBPZHR

Laboratori i testimit te verërave

 

Rr. “Xhelal Hajda –Toni” p.n.     Rahovec, selamiv@hotmail.com;

30.08.2018

29.08.2022

LT/137/71

“EUROLAB” SH.P.K

 

Laboratori i kontrollimeve teknike të automjeteve

Miradi e Epërme, Fushë Kosovë,  kumbim.shala@euro-lab.org

30.08.2018

29.08.2022

LT/138/72

NTP „Ballkan Petrol“

 Laboratori për analiza të vajrave

Magjistralja Ferizaj-Kaçanik, info.ballkanpetrol@gmail.com

30.08.2018

29.08.2022

LT/140/73

NPT"FERPLAST"

Lab. për kontrollimin e masave plastike

18.06.2018

12.12.2018

LT/145/74

G&B "Tamponi"Sh.pk

  Laboratori i materialeve ndërtimore

Fshati Batllav, Podujeve 

g-b-tamponi@hotmail.com

18.12.2018

17.12.2022

LT/143/75 IKSHPK-Qendra e Laboratorëve Testuese Laboratori bioteknologjikë; Laboratori mikrobiologjik i analiza te ujit dhe ushqimit; Laboratori i analizave organike ujit dhe ushqimit; Laboratori i analizave fiziko kimike te ujit ,ujit ambalazhuar dhe ujërave rekreativ; Laboratori për identifikimin e metaleve të rënda ne Ujë; Laboratori bromatologjisë parametrat fiziko kimik te artikujve ushqimor Rrethi i spitalit p.n. Prishtinë Tel.+381 38 541 432 E-mail: dzogaj@yahoo.com 04.03.2019 03.03.2023
LT/147/76 „IPE CONTROLS-ING“ SH.P.K Laboratori për analiza fiziko-mekanike të materialeve ndërtimore dhe strukturave të ndërtimit

Rr. Maria Shllaku, Gjilan

E-mail: ipecontrols@gmail.com
06.03.2019 05.03.2023
LT/150/77 "IMK Ballkan Projekt" Sh.P.K Laboratori për shqyrtimin e materialit ndërtimor, baton, asfalt si dhe hulumtime gjeomekanike dhe gjeologjike te dherave

Magjistralja: Prishtinë -Lipjan
Zona Industriale Lapnasel, Graçanicë
Tel: +377 44 111 719.

E-mail: ballkanprojekt.pr@gmail.com
15.04.2019 14.04.2023
LT/151/78 "M&Sillosi" Laboraori testimit te miellit dhe grurit Fabrika e miellit “M&Sillosi”, Xërxë, Rahovec, Tel: +381 (0) 29 633 733 Fax:+381 (0) 29 633 744 16.04.2019 15.04.2023
LT/152/79 IMN"Test-Beton" SH.P.K Laboratori për ekzaminimin e materialeve ndërtimore beton, asfalt dhe agregate Rr.Terpez-Kllokot imntestbeton@gmail.com 02.05.2019 01.05.2023
LT/148/80 Agjencia e Kosovës për Forenzikë - AKF  Laboratori i ADN/Serologji; Laboratori për analiza kimike të narkotikëve; Laboratori i balistikës; Laboratori i dokumenteve dhe dorëshkrimeve; Laboratori i daktiloskopisë dhe traseologjisë; Laboratori për analize te eksploziveve dhe zjarrëvenjeve Zona Industriale rruga 12 Qershori nr.101 Prishtinë, E-mail: shemsi.duriq@rks-gov.net; 15.05.2019 14.05.2023
LT/149/81 "EUROPE SYSTEMS" Laboratori i matjeve elektrike Ish Fabrika e Metallacit, Janjevë   info@europesys.com 20.05.2019 19.05.2023
LT/146/82 E&A engeenering consulting.Sh.p.k Laboratori per testimet e derivateve te naftes Ish Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë  ymergerlica@yahoo.com 28.05.2019 27.05.2023