Trupat Inspektues

 

Nr.

Nr. i Certifikatës

Emri i trupave inspektuese

 

Fusha e akreditimit / anekset

 

Adresa / kontakti

Data e Akreditimit

Data e mbarimit të

Akreditimit

1

 

027/2016

"Saybolt Pan Ardiatika" d.o.o, Jedinica Kosovo

Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së karburanteve të lëngëta të naftës dhe inspektimi i cilësisë së gazrave të lëngëzuara të naftë

Rr. Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë email: saybolt.kosovo@hotmail.com Tel: +383(0)49/720-276

20.10.2016

19.10.2020

2

 

028/2016

"Dilloni Benz" N.T.SH.

Trup inspektimi për homologim të automjeteve të kategorive L,M,N dhe O si dhe të gjitha nënkategoritë e tyre

Rr. Fushë Kosovë, Miradi e Epërme email: dilloni-benz@hotmail.com Tel: +383(0)44/506-750

21.11.2016

19.11.2020

3

 

029/2016

"Kastrati" SH.P.K.

Trup inspektimi për homologim të automjeteve të kategorive L,M,N dhe O si dhe të gjitha nënkategoritë e tyre

Rr. Rr. “Kreshnik Ademaj” Pejë

email: ardian.gashi@kastratigroup.com

Tel: +383(0)49/116-520

 PEZULLIM

22.11.2016

20.11.2020

4

 

30/2018

 

30/1-2018

 

"Unika Inspekt" SH.P.K.

"Unika Inspekt" SH.P.K.

Inspektimi i cilësisë së karburanteve të lëngëta të naftës dhe inspektimi i cilësisë së gazrave të lëngëzuar të naftës

 

Zgjerim fushe --- TI për verifikimin e mjeteve matëse të rrjedhjes se naftës

Tërheqje 

Rr. Besnik Begunca Nr. 55 Kaqanik email: unikainspekt@gmail.com Tel: +383(0)44/680-090

26.02.2018

25.02.2022

 

5

 

31/2018

"Euro-Inspekt" N.SH

Inspektimi i cilësisë së naftës dhe derivateve të naftës

Rr. Molla Kuqe, nr.11, Fushë Kosovë email:einspekt@gmail.com

Tel: +383(0)45/300 105

27.04.2018

26.04.2022

6

 

31/2018

"Energy Oil" SH.P.K.

TI për verifikimin e mjeteve matëse të rrjedhjes se naftës

Rr. Haxhi Zeka Nr.55, Prishtinë email: egzonitashabani@hotmail.com tel: +383(0)44/129-099

03.10.2018

02.10.2022

7

 

32/2018

"Adriainspekt Kosova" SH.P.K.

Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së naftës dhe derivateve të lëngëta të naftës.

Rr. Nënë Tereza, Fushë Kosovë email: info@adriainspekt-ks.com Tel: +383(0)49/326 222

04.05.2018

03.05.2022

8

 

33/2018

"Pasha Inspect" SH.P.K.

Trup inspektimi per inspektimin e ashensoreve

Zgjerim fushe Vlerësimi I konformitetit për Vinça dhe Eskalatorë

Rr." Rexhep Krasniqi" Lam2, lok 18,

Prishtinë

email: pashainspect@gmail.com tel: +383/(0)49/139-990

20.09.2018

19.09.2022

9

 

 

34/2018

"GMC Kosova" SH.P.K

Trup inspektimi per inspektimin e ashensoreve

 

Zgjerim fushe Vlerësimi I konformitetit për Vinça dhe Eskalatorë

Rr. Gustav Mayer 12a Prishtinë email: gmckosova@gmail.com Tel: +383(0)44/111-657

20.09.2018

19.09.2022

10

 

35/2018

"Coproni-I" SH.P.K.

Trup inspektimi per inspektimin e ashensoreve

Rr. Bulevardi Dëshmorët e Kombit 62/6 Prishtinë email: copron@hotmail.com Tel: +383(0)44/500-000

21.09.2018

20.09.2022

11

 

36/2018

"Ealga" N.SH.T.

Trup inspektimi per inspektimin e ashensoreve

Rr. Bulevardi Bill Klinton BB hyrja D nr 34 Prishtinë email: shala@hotmail.com

Tel: +383(0)44/296-833

15.10.2018

14.10.2022

12

 

37/2018

"Petrol Company" SH.P.K.

Trup inspektimi për homologim të automjeteve të kategorive M1 dhe N 1

Rr. Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë email: --

Tel: +383(0)44/250-222

12.10.2018

11.10.2022

13

 

38/2018

"Sierra Lab" SH.P.K.

_Inspektimi i cilësisë së karburanteve të lëngëta të naftës si dhe për verifikimin e mjeteve matëse të rrjedhjes se naftës

Rr. Shpetim Robaj Nr.72 email: sierralab.pr@gmail.com Tel: +383(0)44/259-958

14.11.2018

13.11.2022

14

 

39/2018

"Olti" SH.P.K.

Inspektimi i cilësisë së karburanteve të lëngëta të naftës

Rr. “Bill Klinton” përball KEK-ut Prishtinë email: oltishpk2010@gmail.com

Tel: +383(0)45/133-331

27.11.2018

26.11.2022

15

 

40/2018

“Eurolab” SH.P.K

Trup inspektimi për homologim të automjeteve të kategorive L,M,N dhe O si dhe të gjitha nënkategoritë e tyre

Rr. "Miradi e Epërme" Fushë Kosovë email: office@euro-lab.org

Tel: 038/552-771

12.12.2018

11.12.2022