Trupat Inspektues

 

Kodi i TVK-se

Trupi Inspektues

Fusha e akreditimit

Adresa

Emaili

Data e Akreditimit

Data e skadimit të akreditimit

TI 600/2022

Euro-Inspekt N.SH.

Inspektimi i cilësisë së produkteve të naftës dhe verifikimi I rrjedhjes se produkteve të naftës

Rr. Molla Kuqe, nr.11, Fushë Kosovë

teneqjavaldet@gmail.com

10-May-2022

9-May-2026

TI 605/2022

GMC Kosova SH.P.K

Trup inspektimi per inspektimin e ashensorëve, vinçave dhe eskalatorëve

Rr. Gustav Mayer 12a, Prishtinë

gmckosova@gmail.com

30-Sep-2022

29-Sep-2026

TI 603/2022

SIERRA-LAB SH.P.K

Inspektimi i cilësisë së karburanteve të lëngëta të naftës si verifikimi i mjeteve matëse të rrjedhjes se naftës

Rr. Shpetim Robaj Nr.72, Prishtinë

sierralab.pr@gmail.com

14-Nov-2018

13-Nov-2026

TI 604/2022

Olti SH.P.K.

Inspektimi i cilësisë së karburanteve të lëngëta të naftës

Rr. Bill Klinton, përballë KEK-ut, Prishtinë

oltishpk2010@gmail.com

27-Nov-2018

26-Nov-2026

TI 040/2018

EUROLAB SH.P.K

Trup inspektimi për homologim të automjeteve

Rr. Miradi e Epërme, Fushë Kosovë

office@euro-lab.org

 

12.May.2022

 

11.May.2026

TI 041/2019

Fakulteti i Inxhinierise Mekanike UP Hasan Prishtina

Trup inspektimi për homologim të automjeteve

Bregu i Diellit p.n., Prishtine

shpetim.lajqi@uni-pr.edu

7-Oct-2019

6-Oct-2023

TI 044/2020

N.SH. SNAP-ON KOSOVA

Trup inspektimi për verifikim të mjeteve matëse në qendrat e kontrollimit teknik të automjeteve

Rr. Adem Jashari p.n Malishevë

afrim@hazrolli.eu

Pezullim

9-Oct-2020

8-Oct-2024

TI 045/2020

TAHOGRAF SH.P.K

Trup Inspektues për verifikimin e tahografëve analog dhe taksimetrave

Zona Industriale p.n. 10000 Prishtinë

tahograf-ks@hotmail.com

13-Oct-2020

12-Oct-2024

TI 047/2020

G.T.T. Service N.T.P

Trup Inspektues për verifikimin e tahografëve analog dhe taksimetrave

Stacioni i Autobusave, 10000 Prishtinë

avniejupi@gmail.com

16-Nov-2020

15-Nov-2024

TI 046/2020

EJUP RAMADANI B.I. D.P.Z. KIENZLE

Trup Inspektues për kontrollimin, inspektimin e tahografëve

Magjistralja Ferizaj-Shkup, Fshati i Vjetër, Ferizaj

cufa18_47@hotmail.com

16-Nov-2020

15-Nov-2024

TI 048/2020

Arben Xhigoli B.I. N.P. TAHO-TRIO

Trup Inspektues per inspektimin dhe verifikimin e tahografëve

Rr. Tahir Zajmi, 10000 Prishtinë, Pika e dyte ne Ferizaj, adresa: ____

taho.triokosova@gmail.com

16-Nov-2020

15-Nov-2024

TI 049/2020

D.P.Z. Autoelektricist-Tahografist Bosch

Trup Inspektues per inspektimin / verifikimin e tahografëve

Tranziti p.n., 20000 Prizren

tahopriz@gmail.com

7-Dec-2020

6-Dec-2024

TI 050/2021

HELBCO L.L.C

Trup Inspektues për verifikimin e njehsorëve elektrik

Rr. Zona Industriale, Magjistralja Prishtine-Fushë Kosovë, , Prishtinë

office@helbko.com

14-Jan-2021

13-Jan-2025

TI 601/2022

Kontroll Test SH.P.K

Trup Inspektues për pajisjet nën presion  me rrezikshmëri të lartë, me rrezikshmëri të ultë dhe valvolat e siguruese 

Salih Lushi nr. 16, Babush i M., Lipjan

lumi652000@yahoo.de

3-Jun-2022

2-Jun-2026

TI 055/2022

Arben Lushta B.I. D.P.T. Monark Auto Tacho

Trup Inspektues per inspektimin / verifikimin e tahografëve

Ali Bajrami nr, 1, Pejë

autotachoks@gmail.com

20-Apr-2022

19-Apr-2026

TI 052/2022

Tacho ZMB SH.P.K

Trup Inspektues per inspektimin / verifikimin e tahografëve

Rruga Skenderbeu p.n., Suharekë

bashkiim99@gmail.com

28-Jan-2022

27-Jan-2026

TI 053/2022

Arbenita Duraku B.I. TACHO TECH

Trup Inspektues per inspektimin / verifikimin e tahografëve

Rr. Ahmet Krasniqi p.n., Prishtinë

tachotechnic@gmail.com

28-Jan-2022

27-Jan-2026

TI 054/2022

NDT Kontrolli Sh.P.K

Trup inspektues per kontrollin e rezervuareve te gazrave te produkteve te naftes 

Rr. Lumni Surdulli, 42000 Vushtrri, Republika e Kosovës avnibeqiri-ks@hotmail.com

12-Apr-2022

11-Apr-2026

TI 602/2022

Green Tech Industry L.L.C

Trup Inspektues per inspektimin / verifikimin e tahografëve

Magjistralja Prishtinë- Ferizaj Km 7, Graçanicë

kastriot.gerguri@kmg-ks.com

10-Aug-2022

9-Aug-2026

TI 606/2022  "EALGA"SH.P.K. Trup inspektues për sigurinë e ashensorëve, eskalatorëve dhe vinçave Bill Klinton, BB 5/8, H-D, Nr. 34, Prishtinë ajshe-shala@hotmail.com 07.Nov.2022 06.11.2026

 

 

Emrtimi Viti