Komiteti Horizontal dhe i Harmonizimit të EA

Prishtinë, 13/09/2023

70 anëtarë të Komitetit Horizontal të Harmonizimit të EA (HHC) u takuan më 13-14 shtator në Paris Roissy dhe diskutuan, ndër të tjera, rishikimin e kërkesave të EA-2/15 EA për akreditimin e Procedurave dhe Kritereve për Vlerësimin e CA fleksibël dhe të EA.