Laboratorët Mjekësor

Kodi i LM Trupi Inspektues Fusha e akreditimit Adresa Emaili Data e Akreditimit Data e Skadimit të Akreditimit
LM 001/2022/0 “OLIVE MEDICAL GROUP” SH.P.K.

Laboratori për Biokimi, Hematologji

Prishtinë,Rr. Fadil Hoxha L. Kalabria Kati 2 Objekti EXDC-4 skender@olivemedical-ks.com 26.04.2022 25.04.2026