Njoftime

Njoftim:

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit të Kosovës (DAK) me datë 22.05.2020 ka marrë vendimin për tërheqjen e akreditimit për TVK-në “Kastrati” Sh.p.k., Trup Inspektues për homologimin e automjeteve.